Dalszövegek

Homogenic

Hunter                                                   Vadász 

 

If travel is searching                          Ha az utazást kerested
and home what's been found            és mégis otthont találtál
I'm not stopping                                            nem állok meg

I'm going hunting                                       megyek vadászni
I'm the hunter                                               vadász vagyok
I'll bring back the goods                    visszahozom a javakat
but I don't know when                         de nem tudom mikor

I thought I could organise freedom      azt hittem, rendezhetem a szabadságot
how Scandinavian of me                          skandináv vagyok
you sussed it out, didn't you?                   rájöttél, nem igaz?

You could smell it                                                érezheted
so you left me on my own                  ezért magamra hagytál
to complete the mission                hogy teljesítsd a küldetést
now I'm leaving it all behind      most az egészet magam mögött hagyom

I'm going hunting : I'm the hunter      megyek vadászni : vadász vagyok

You just didn't know me         egyszerűen csak nem ismertél

Jóga                                                           Jóga  

                                                                  

All these accidents that happen      Az összes baleset, ami megtörtént
follow the dot                                                 követik a pontot          
coincidence makes sense        véletlenek keltik fel az érzékeket
only with you                                                           csak veled
you don't have to speak - I feel          nem kell szólnod – érzem

Emotional landscapes                                           érzelmi tájak
they puzzle me                                                 talányok nekem
then the riddle gets solved                aztán a rejtély megoldódik
and you push me up to this:                      és feltolsz engem ide:

State of emergency : how beautiful to be      véletlenség állapota: milyen gyönyörű lenni
state of emergency : is where I want to be     véletlenség állapota: ott akarok lenni

All that no-one sees                       mindent, amit senki se látott
you see                                                                       te láttad
what's inside of me                                            mi van bennem
every nerve that hurts you heal      minden ideg elszakadt – te meggyógyítottad
deep inside of me                                               mély belsőmet
you don't have to speak - I feel          nem kell szólnod - érzem

Emotional landscapes                                           érzelmi tájak
they puzzle me                                                 talányok nekem
then the riddle gets solved                aztán a rejtély megoldódik
and you push me up to this:                      és feltolsz engem ide:

State of emergency : how beautiful to be     véletlenség állapota: milyen gyönyörű lenni
state of emergency : is where I want to be    véletlenség állapota: ott akarok lenni

Unravel                                                        Felgöngyölítve

 

while you are away                                          amíg távol vagy
my heart comes undone                                   szívem kibomlik
slowly unravels                                        lassan felgöngyölödik
in a ball of yarn                                            a fonal gömbjében

the devil collects it                                     az ördög összegyűjti
with a grin                                                            egy vigyorral
our love                                                                  szerelmünk
in a ball of yarn                                            a fonal gömbjében

he'll never return it                                      sose fog visszatérni

so when you come back                             tehát ha visszajössz
we'll have to make new love             új szerelmet kell építenünk

Bachelorette                                                   Bachelorette  

I'm a fountain of blood                             Vérszökőkút vagyok
in the shape of a girl                                     egy lány alakjában
you're bird on the brim                    te a madár vagy a peremen
hypnotized by the whirl                         az örvény hipnózisában

Drink me - make me feel real         igyál meg – érezz valójában
wet your beak in the stream         merítsd csőrödet az áradatba
the game we're playing is life          a játék, amit játszunk az élet
love's a two way dream                       a szerelem két-útú álma

Leave me now - return tonight      hagyj el most – térj vissza éjjel
tide will show you the way                    utadat mutatja az apály
if you forget my name                              ha  elfelejted nevemet
you will go astray                                                 eltévedsz tán
like a killer whale trapped in a bay     mint gyilkos bálna az öböl csapdájában

I'm a path of cinders                                 hamuösvény vagyok
burning under your feet                                  égő a talpad alatt
you're the one who walks me             az egy vagy, ki jár rajtam
I'm your one way street                   én vagyok az egyetlen utad

I'm a whisper in water                        suttogás vagyok a vízben
a secret for you to hear                           egy titok, hogy halljad
you're the one who grows distant               te vagy, ki távol van
when I beckon you near                       amikor közelebb hívlak

I'm a tree that grows hearts        fa vagyok, mi szíveket növeszt
one for each that you take                   egy a többiből, mit adtál
you're the intruders hand                            beférkőző kéz vagy
I'm the branch that you break                   én vagyok a letört ág

Leave me now - return tonight     hagyj el most – térj vissza éjjel
tide will show you the way                    utadat mutatja az apály
if you forget my name                               ha elfelejted nevemet
you will go astray                                                 eltévedsz tán
like a killer whale trapped in a bay mint gyilkos bálna az öböl csapdájában

Immature                                                   Éretlen 

 

How could I be so immature          Hogy lehettem olyan éretlen
to think he would replace      hogy azt gondoltam, ki tudja egészíteni
the missing elements in me?           A belőlem hiányzó részeket?
how extremely lazy of me                          Milyen lusta vagyok

Alarm Call                                                      Vészjel  

 I have walked this earth                 Sétálok ezen a földön
and watched people                    és nézem az embereket
I can be sincere                                      őszinte lehetek,
and say I like them      és mondhatom, hogy szeretem őket
you can't say no to hope     nem állhatsz ellen a reménynek
can't say no to happiness     nem állhatsz ellen a boldogságnak

I want to go on a mountain-top      fel akarok menni egy hegy tetejére
with a radio and good batteries      egy rádióval és működő elemekkel
and play a joyous tune      és élvezetes dallamokat játszani
and free the human race from suffering     és megszabadítani az emberi fajt a szenvedéstől

I'm no fucking Buddhist     Nem vagyok kibaszott buddhista
but this is enlightenment     de ez mégiscsak megvilágosodás
the less room you give me     a kisebb szobát adod nekem
the more space I've got                           több terem van

this is an alarm-call                                    ez egy vészjel
so wake-up wake-up now       tehát kelj fel, kelj fel most

today has never happened      a mai nap sose történt meg
and it doesn't frighten me          és ez nem ijeszt el engem

Pluto                                                         Plutó

Excuse me                                               Elnézést
but I just have to                           de nekem most
explode                                    fel kell robbannom

Explode this body            felrobbantani ezt a testet
off me                                       kapcsolj ki engem

I'll wake-up tomorrow          Majd holnap felkelek
brand new                                      vadonatújként

A little bit tired                                kicsit fáradtan
but brand new                            de vadonatújként

További fordítások HAMAROSAN . . .

 

Oldalmenü
Szavazás
Látogatod így is a honlapot, hogy mostanában nem frissítem?
Igen, de frissítsd, mert már nem sokáig! ;)
Néha benézek
Most vagyok itt először